เช็คคะแนนสมาชิก

สรุปยอดคะแนนสะสมของสมาชิก

คะแนนสะสม

ทุกการซื้อสินค้า 100 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (100 บาท = 1 คะแนน)

ทุกๆ 50 คะแนนขึ้นไป สามารถแลกรับของรางวัลสุดพรีเมี่ยม

***หมายเหตุ : คะแนนสะสมจะอัพเดพทุกๆ วันที่ 5 ของเดือน

สรุปยอดคะแนนสะสมของสมาชิก

คะแนนสะสม

ทุกการซื้อสินค้า 100 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (100 บาท = 1 คะแนน)

ทุกๆ 50 คะแนนขึ้นไป สามารถแลกรับของรางวัลสุดพรีเมี่ยม

***หมายเหตุ : คะแนนสะสมจะอัพเดพทุกๆ วันที่ 5 ของเดือน

สมาชิก VIP BBB Online

เงื่อนไข

*สำหรับสมาชิกที่มียอดซื้อครบ 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษเป็น สมาชิก VIP BBB Online

*เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 150 บาท


ชื่อ - นามสกุลคะแนน
คุณLiang yane 167
คุณพัชริดา เอี่ยบาง 161
คุณชาลิสา นาควารี 130
คุณวลัยพร โพธิ์สองชั้น 81
คุณกุลทรัพย์ ชัยเศวตกานนท์ 78
คุณหทัย ภู่ตระกูล 16
คุณพัณณภา หยองเอ่น 16
คุณชลากร ศรีสังข์ 15
คุณปิยะธิดา ผ่านแสนเสาร์ 12
คุณปรพล ชื่นอารมณ์ 11
คุณเยี่ยม สินเจริญกุล 9
คุณมธุกุลย์ ริสุขุมาล 9
คุณชลิตา ม่วงศิริ 9
คุณนันทพร ณรงค์ฤทธิคุณ 8
คุณกรวิกา ใจยิ้ม 8

สมาชิก VIP BBB Online

เงื่อนไข

*สำหรับสมาชิกที่มียอดซื้อครบ 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษเป็น สมาชิก VIP BBB Online

*เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 150 บาท


ชื่อ - นามสกุลคะแนน
คุณLiang yane 167
คุณพัชริดา เอี่ยบาง 161
คุณชาลิสา นาควารี 130
คุณวลัยพร โพธิ์สองชั้น 81
คุณกุลทรัพย์ ชัยเศวตกานนท์ 78
คุณหทัย ภู่ตระกูล 16
คุณพัณณภา หยองเอ่น 16
คุณชลากร ศรีสังข์ 15
คุณปิยะธิดา ผ่านแสนเสาร์ 12
คุณปรพล ชื่นอารมณ์ 11
คุณเยี่ยม สินเจริญกุล 9
คุณมธุกุลย์ ริสุขุมาล 9
คุณชลิตา ม่วงศิริ 9
คุณนันทพร ณรงค์ฤทธิคุณ 8
คุณกรวิกา ใจยิ้ม 8

สมาชิก SUPER VIP BBB Online

เงื่อนไข

*สำหรับสมาชิกที่มียอดซื้อครบ 15,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษเป็น สมาชิก SUPER VIP BBB Online

*เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 300 บาท


ชื่อ - นามสกุลคะแนน
คุณมาริสา ธงสวัสดิ์ 516
คุณกนกวรรณ ปัทมประดิษฐ์ 386
คุณฉัตรชนก เปสูงเนิน 350
คุณSusumu Muto 255
คุณทองกร ปุณศรี 158
คุณชลัชฌา กลิ่นสุคนธ์ทิพย์ 156
คุณศศิธร พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 87
คุณธนะสรรค์ โชคอนันท์พิมล 80
คุณธนิยา ดาววีระกุล 51
คุณสุมินตรา ทองนวน 28
คุณPannakon Kobut 11
คุณปรียาภรณ์ นามไพโรจน์ 11
คุณอลิสรา อีซบซี 9

สมาชิก SUPER VIP BBB Online

เงื่อนไข

*สำหรับสมาชิกที่มียอดซื้อครบ 15,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษเป็น สมาชิก SUPER VIP BBB Online

*เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 300 บาท

ชื่อ - นามสกุลคะแนน
คุณมาริสา ธงสวัสดิ์ 516
คุณกนกวรรณ ปัทมประดิษฐ์ 386
คุณฉัตรชนก เปสูงเนิน 350
คุณSusumu Muto 255
คุณทองกร ปุณศรี 158
คุณชลัชฌา กลิ่นสุคนธ์ทิพย์ 156
คุณศศิธร พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 87
คุณธนะสรรค์ โชคอนันท์พิมล 80
คุณธนิยา ดาววีระกุล 51
คุณสุมินตรา ทองนวน 28
คุณPannakon Kobut 11
คุณปรียาภรณ์ นามไพโรจน์ 11
คุณอลิสรา อีซบซี 9