รายละเอียดของรางวัล

รายละเอียดของรางวัล

คะแนนสะสม

ทุกการซื้อสินค้า 100 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (100 บาท = 1 คะแนน)

ทุกๆ 50 คะแนนขึ้นไป สามารถแลกรับของรางวัลสุดพรีเมี่ยม

***หมายเหตุ : สามารถเช็คคะแนนสะสมได้จากการ Login เข้าสู่ระบบในรายการ คะแนนสะสมของฉัน