เช็คคะแนนสมาชิก

สรุปยอดคะแนนสะสมของสมาชิก

คะแนนสะสม

ทุกการซื้อสินค้า 100 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (100 บาท = 1 คะแนน)

ทุกๆ 50 คะแนนขึ้นไป สามารถแลกรับของรางวัลสุดพรีเมี่ยม

***หมายเหตุ : คะแนนสะสมจะอัพเดพทุกๆ วันที่ 5 ของเดือน

สรุปยอดคะแนนสะสมของสมาชิก

คะแนนสะสม

ทุกการซื้อสินค้า 100 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (100 บาท = 1 คะแนน)

ทุกๆ 50 คะแนนขึ้นไป สามารถแลกรับของรางวัลสุดพรีเมี่ยม

***หมายเหตุ : คะแนนสะสมจะอัพเดพทุกๆ วันที่ 5 ของเดือน

สมาชิก VIP BBB Online

เงื่อนไข

*สำหรับสมาชิกที่มียอดซื้อครบ 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษเป็น สมาชิก VIP BBB Online

*เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 150 บาท


ชื่อ - นามสกุลคะแนน
คุณLiang yane 449
คุณวลัยพร โพธิ์สองชั้น 306
คุณชุติมา ศุภสาร 294
คุณเยี่ยม สินเจริญกุล 235
คุณชาลิสา นาควารี 211
คุณหทัย ภู่ตระกูล 161
คุณพัชริดา เอี่ยบาง 161
คุณจอย 104
คุณกุลทรัพย์ ชัยเศวตกานนท์ 78
คุณพัณณภา หยองเอ่น 66
คุณPacharaporn Khamcharoen 39
คุณนันทพร ณรงค์ฤทธิคุณ 39
คุณจรัสลักษณ์ ตันวิบูลย์ 26
คุณปรพล ชื่นอารมณ์ 25
คุณปิยะธิดา ผ่านแสนเสาร์ 22
คุณชลิตา ม่วงศิริ 15
คุณกมลชนก หนิ้วอินปั๋น 13
คุณมธุกุลย์ ริสุขุมาล 9
คุณกรวิกา ใจยิ้ม 8

สมาชิก VIP BBB Online

เงื่อนไข

*สำหรับสมาชิกที่มียอดซื้อครบ 5,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษเป็น สมาชิก VIP BBB Online

*เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 150 บาท


ชื่อ - นามสกุลคะแนน
คุณLiang yane 449
คุณวลัยพร โพธิ์สองชั้น 306
คุณชุติมา ศุภสาร 294
คุณเยี่ยม สินเจริญกุล 235
คุณชาลิสา นาควารี 211
คุณหทัย ภู่ตระกูล 161
คุณพัชริดา เอี่ยบาง 161
คุณจอย 104
คุณกุลทรัพย์ ชัยเศวตกานนท์ 78
คุณพัณณภา หยองเอ่น 66
คุณPacharaporn Khamcharoen 39
คุณนันทพร ณรงค์ฤทธิคุณ 39
คุณจรัสลักษณ์ ตันวิบูลย์ 26
คุณปรพล ชื่นอารมณ์ 25
คุณปิยะธิดา ผ่านแสนเสาร์ 22
คุณชลิตา ม่วงศิริ 15
คุณกมลชนก หนิ้วอินปั๋น 13
คุณมธุกุลย์ ริสุขุมาล 9
คุณกรวิกา ใจยิ้ม 8

สมาชิก SUPER VIP BBB Online

เงื่อนไข

*สำหรับสมาชิกที่มียอดซื้อครบ 15,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษเป็น สมาชิก SUPER VIP BBB Online

*เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 300 บาท


ชื่อ - นามสกุลคะแนน
คุณมาริสา ธงสวัสดิ์ 610
คุณกนกวรรณ ปัทมประดิษฐ์ 418
คุณธนิยา ดาววีระกุล 378
คุณฉัตรชนก เปสูงเนิน 350
คุณYutthiya Udomsri 284
คุณศศิธร พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 265
คุณSusumu Muto 255
คุณรตนพร สูงงาม 238
คุณธนะสรรค์ โชคอนันท์พิมล 226
คุณนพรุจ วานิกร 218
คุณทองกร ปุณศรี 189
คุณPannakon Kobut 178
คุณสุมินตรา ทองนวน 174
คุณปทุมพร ตั้งศิริพร 157
คุณชลัชฌา กลิ่นสุคนธ์ทิพย์ 156
คุณอลิสรา อีซบซี 92
คุณฐิติพร รุ่งนาวา 92
คุณปรียาภรณ์ นามไพโรจน์ 62
คุณพัฒนพรรณ สุทธิวิรัตน์ 50
คุณภิญญาพัสร์ ภัสร์ปริยาสกุล 0
คุณวรรณศิริ วงค์พรมสาย 0
คุณรุสลินทร์ ดอเลาะ 0
คุณAunrak Ovatlarnporn 0

สมาชิก SUPER VIP BBB Online

เงื่อนไข

*สำหรับสมาชิกที่มียอดซื้อครบ 15,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษเป็น สมาชิก SUPER VIP BBB Online

*เมื่อซื้อสินค้าครบ 3,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 300 บาท


ชื่อ - นามสกุลคะแนน
คุณมาริสา ธงสวัสดิ์ 610
คุณกนกวรรณ ปัทมประดิษฐ์ 418
คุณธนิยา ดาววีระกุล 378
คุณฉัตรชนก เปสูงเนิน 350
คุณYutthiya Udomsri 284
คุณศศิธร พฤทธิพงศ์สิทธิ์ 265
คุณSusumu Muto 255
คุณรตนพร สูงงาม 238
คุณธนะสรรค์ โชคอนันท์พิมล 226
คุณนพรุจ วานิกร 218
คุณทองกร ปุณศรี 189
คุณPannakon Kobut 178
คุณสุมินตรา ทองนวน 174
คุณปทุมพร ตั้งศิริพร 157
คุณชลัชฌา กลิ่นสุคนธ์ทิพย์ 156
คุณอลิสรา อีซบซี 92
คุณฐิติพร รุ่งนาวา 92
คุณปรียาภรณ์ นามไพโรจน์ 62
คุณพัฒนพรรณ สุทธิวิรัตน์ 50
คุณภิญญาพัสร์ ภัสร์ปริยาสกุล 0
คุณวรรณศิริ วงค์พรมสาย 0
คุณรุสลินทร์ ดอเลาะ 0
คุณAunrak Ovatlarnporn 0