นโยบายการรับประกันสินค้า (Warranty policy)

สินค้าทุกยี่ห้อที่ขายบนเว็บจะทำการขายผ่าน Sole distributor เท่านั้น! เป็นสินค้าของแท้ 100% รับตรงจากผู้จัดจำหน่ายและมีความน่าเชื่อถือ หากมีความผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

การเปลี่ยนสินค้า

ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ดังนี้

  1. ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับรายละเอียดในใบสั่งซื้อ
  2. สินค้ามีการแตกหักชำรุดจากตัวสินค้าเองหรือจากการขนส่ง หรือมีการสูญหายจากการขนส่ง
  3. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเบื้องต้นหลังจากเปิดกล่องและไม่มีการใช้งาน หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ
    (หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเบื้องต้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า)
  4. ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า
  5. เมื่อได้รับคำขอเปลี่ยน/คืนสินค้าจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและจะติดต่อกลับไปแจ้งกระบวนการทางเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์
    หมายเหตุ ลูกค้าต้องติดต่อแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้ากับฝ่ายบริการลูกค้าภายใน 3-7 วัน หลังจากได้รับสินค้า
    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า